Główna treść artykułu

Abstrakt

Coraz częściej wskazuje się, że sukces w życiu zawodowym zależy od kreatywności podmiotu, który potrafi tworzyć niepowtarzalne, zaskakujące rozwiązania standardowych i niestandardowych problemów. Współczesna teoria kształcenia oddala się od stanowiska, które kojarzone jest jedynie z przekazywaniem i zdobywaniem wiedzy. W prezentowanym tekście podjęto próbę ukazania możliwości doskonalenia i wykorzystania kompetencji kreacyjnych animatorów pracujących w różnych placówkach. Przedstawiono założenia edukacji formalnej i nieformalnej. Zdefiniowano pojęcia animacji, animatora, kompetencji, kompetencji kreacyjnych. Ustalono niektóre pożądane cechy animatorów podejmujących działania edukacyjne w centrach nauki. Są to osoby, które stwarzają podopiecznym warunki sprzyjające rozwojowi twórczego myślenia oraz zainteresowań nauką. Niezwykle istotne jest nieustanne podwyższanie przez nich kwalifikacji.

Słowa kluczowe

animacja edukacja formalna i nieformalna animator kompetencje kreacyjne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwalajtys, U., & Pasterniak-Kobyłecka, E. (2019). O POTRZEBIE DOSKONALENIA KOMPETENCJI KREATYWNYCH ANIMATORÓW EDUKACJI NIEFORMALNEJ. ZARYS PROBLEMU. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.32